Andagt

Velkommen til Didasko.dk

Hvad betyder “didasko”?

Vi læser i Efeserbrevet 4:11

”Og han [Jesus Kristus] har givet os [kirken] nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere

… eller på græsk

”καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους

Didasko er et græsk ord, som på dansk betyder “at undervise”, og forekommer 97 gange i det nye testamente.

Apostelen Paulus siger til sin unge ven, Timotheus:

”Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.”
(Paulus’ andet brev til Timotheus, kapitel 3, versene 14-17)

Paulus definerer formålet med læreren i kirken på denne måde:

”for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.”
(Paulus’ brev til Efesos, kapitel 4, versene 12-13)

Det er min bøn og mit håb, at denne hjemmeside kan være til velsignelse for dig, og hjælpe dig i din åndelige vækst, så du kan “rumme Kristi fylde”.

Print Friendly, PDF & Email