Andagt

Velkommen til Didasko.dk

Hvad betyder “didasko”?
Vi læser i Efeserbrevet 4:11
”Og han [Jesus Kristus] har givet os [kirken] nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere”
… eller på græsk
”καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ […]