Andagt

Velkommen til Didasko.dk

Hvad betyder “didasko”? Vi læser i Efeserbrevet 4:11 ”Og han [Jesus Kristus] har givet os [kirken] nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere” … eller på græsk ”καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, […]