Andagt

Jeg må sige dig DETTE!

Jeg møder dig måske aldrig mere, og derfor er det noget, som jeg må sige dig med det samme. Det er så vigtigt, at jeg ville være en ond person, dersom jeg undlod at fortælle dig det, og dog er det så enkelt, at du vil være i stand til at læse det på få minutter.

Det er så væsentlig, at det kan forandre hele din fremtid. Alligevel kan du få det, uden at det koster dig noget. Det er et budskab, som du måske ikke synes om; dog vil du aldrig kunne glemme det. Hvad enten du tror det eller ej, vil det gøre sin virkning på dig i liv og i død.

Lad mig allerførst fremhæve, at dette budskab er absolut sandt, fordi Gud har sagt det. Når Gud har noget at sige dig, kan du med fordel modtage Hans budskab, fordi Han ikke kan lyve. Når Gud aflægger et løfte, kan du stole på det, for Hans løfter kan aldrig svigte. Gud vil ikke tvinge dig til at tro dette budskab – det bliver din sag – men Han vil engang drage dig til ansvar for at have hørt det.

Lad mig understrege, at det er en personlig meddelelse til dig. Du kan ikke løbe fra den. Du må enten sige ja til den eller afslå den. Du må enten bøje dig ydmygt eller gå hovmodigt bort. Du kan ikke være neutral.

Det er et nøjagtigt uddrag fra BIBELEN, GUDS ORD. Læs det derfor langsomt og tænk over hver enkelt sætning:

“For således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Joh. 3:16.

Kære læser, har du nogensinde hørt så vidunderlige ord? Er det ikke et godt budskab? Tænk over følgende tre vældige kendsgerninger.

For det første: “For således elskede Gud verden.” Eftersom du er i verden, betyder det, at Han elsker dig. Hvis det ikke overrasker dig, så husk, at når Gud elsker dig, elsker Han en synder, for det er nemlig, hvad du er. Bibelen siger, at du er en synder, alle har syndet og kommer til kort (Rom. 3:23), og dersom du er ærlig, vil du indrømme det. Men selv om Gud elsker dig, hader Han din synd. Synd vil holde dig uden for himmelen, fordi Gud er hellig og må straffe synd. Således måtte en hellig Gud finde en både retfærdig og nådig måde at frelse syndere på. Ellers måtte synderen lide syndens straf, og det vil betyde, at han må tilbringe evigheden i helvede.

Det andet store faktum er dette: “at Han gav sin enbårne søn “ Den første sætning fortæller dig, at Gud elsker dig. Det næste udsagn fortæller dig hvor højt Han elsker dig. Han elskede dig så højt, at Han gav sin elskede søn hen i døden for dig. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at Herren Jesus Kristus døde for dig på Golgatas kors for at du kunne blive frelst. Han udgød sit dyrebare blod, for at dine synder kunne blive udslettet. Han døde, for at du kunne leve evigt i himmelen. Du forstår – nogen måtte betale syndens straf enten du selv eller en syndfri stedfortræder. Gud gav sin søn for at Han kunne blive din syndfri stedfortræder.

Og endelig den tredje altoverskyggende kendsgerning: “for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Er det nogensinde bleven sagt herligere ord end disse – Gud giver evigt liv til dem, der tror på Kristus. Frelseren har fuldbragt forsoningsværket. Han døde og opstod fra graven og gik tilbage til himmelen. Hvad siger du nu til dette? Vil du tro budskabet? Det betyder simpelt hen, at du bekender, du er en synder, men at Kristus bar straffen i dit sted på korset. Gud anerkendte Kristi offer for syndere. Vil du anerkende Ham?

Dette var det budskab, som jeg havde at bringe dig. Nu står det til dig at tro på Kristus eller gøre Gud til en løgner. Vil du ydmygt bøje dig for Ham, eller vil du stolt gå din vej? Jeg møder dig måske aldrig mere på jorden, men om du tror dette herlige budskab om Guds store kærlighed, skal vi med sikkerhed mødes i himlen.

En frelst synder

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *