omvendelse
Andagt

Hvad er evangeliet?

Der findes ikke noget budskab, som er større end det vi kalder for Evangeliet. Men, på trods af dens betydning, så bliver den udsat for enorme forvrængninger eller forenklinger. Nogle tror, at de prædiker evangeliet til dig, når de siger ”Du kan finde mening med dit liv” eller “du kan få et personligt forhold til Jesus”. Disse er både sande og vigtige, men de når ikke ind i hjertet af Evangeliets budskab.

Evangeliet bliver kaldet for “de gode nyheder”, fordi det griber fat I det største problem som du og jeg har som mennesker, og problemet er dette: Gud er hellig og retfærdig, og det er jeg ikke. Ved afslutningen af mit liv skal jeg stå foran en retfærdig og hellig Gud, og jeg vil blive dømt. Enten bliver jeg dømt ud fra min egen retfærdighed – eller manglen af den – eller også af en andens retfærdighed. Evangeliets gode nyhed er at Jesus levede et liv I perfekt retfærdighed og I perfekt lydighed til Gud – ikke for hans egen skyld, men for hans folk. Han gjorde for mig, hvad jeg umuligt kunne gøre for mig selv. Men, ikke bare levede han et liv i perfekt lydighed, han ofrede sig selv som et perfekt offer for at kunne imødekomme Guds retfærdighed.

Hvor tids største misforståelse er denne: at Gud er ikke optaget af at beskytte hans egen integritet. Man tror Gud er en slags vatnisse-guddom, som med sin tryllestav  giver tilgivelse  til  alle. Nej, det var en dyr pris Gud betalte for at tilgive dig. Det kostede ham hans egen søn. Det offer var så kostbart, at Gud viste værdien af det, ved at rejse sønnen op fra døden. Jesus døde for os, han blev oprejst til vor retfærdighed.

Evangeliet er noget objektivt. Det er budskabet om hvem Jesus er og hvad han gjorde. Og det har også en subjektiv dimension. Hvordan kan fordelene ved Jesus subjektivt tilegnes os? Hvordan kan jeg modtage det? Bibelen gør det klart, at vi ikke retfærdiggøres ved vore egne gerninger, ikke ved vor egen styrke, men ved troen – og kun troen. Den eneste måde du kan tilegne dig Kristi liv og død er ved at fæste

din tillid til ham – og kun til ham. Derved bliver du af Gud erklæret retfærdig, adopteret ind i hans familie, tilgivet for alle dine synder, og du er begyndt på din pilgrimsrejse ind I evigheden.

omvendelse
Omvendelse

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.« Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«.

Romerbrevet 10:9-13

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *