Andagt

Dømmer du Bibelen uden at have læst den?

Har du nogensinde læst Bibelen; Guds levende ord?

 Du har måske læst og studeret mange bøger i dit liv. I skolen læste du historie, selv om det ikke var din mening, at du ville blive historiker. Du forventer, at vore ledere har læst bøger af Marx, Lenin m.fl. selv om de ikke er kommunister.

Dømmer du Bibelen uden at have læst den?

Der er mange mennesker, der bruger al deres fritid til at studere eller læse om forskellige emner, der interesserer dem, men mange forkaster Bibelen og dens budskab uden at have givet sig tid til at læse den først.

Du har sikkert en bibel, eller du har set en. Den er ikke særlig stor. Mange romaner og skolebøger er større. Har du læst den?

På mange kursus forlanges det, at du skal studere store tykke bøger, du må simpelthen læse både det ene og det andet. Hvorfor har du egentlig aldrig læst Bibelen? Den betydeligste bog, der nogensinde er skrevet.

Der er visse ting her i livet, man ikke kan ignorere. Radium er nyttigt mod kræft, men anvendt forkert på et menneske, ville de kraftige stråler blive skyld i vedkommende menneskes langsomme død. Ligeledes er Bibelen ikke en død bog, som du blot kan sætte ind i boghylden, og så forresten ignorere. Før eller senere vil den gøre noget ved dig, ja, ved enhver. Den vil enten forbande eller velsigne dig, frelse eller fordømme dig. Den vil sikre dig evigt liv eller fælde en evig dødsdom over dig.

Du hører måske ikke den tikkende lyd af den menneskelige satellit, mens den cirkler rundt om jorden, men den er der.

Heller ikke Guds ord er forstummet, selv om mennesker nægter at lytte til det.

Tag en bibel i din hånd. Lad os antage, at der imellem disse sider fandtes fysisk kraft, noget lignende radium, som vi tidligere har nævnt, noget, der kunne bevare dig rask eller tilintetgøre dig. Ville du ikke gøre noget ved det med det samme?

Ville du ikke følge recepten nøje, så du var sikker på, at kraften blev brugt til helbredelse og ikke til tilintetgørelse af dig selv?

Selvfølgelig ville du.

Men nu er der imellem disse sider i Bibelen en langt større kraft, en kraft, der kan betyde evig lykke eller evig fortvivlelse for din evige sjæl. Din frelse eller din fordømmelse er beskrevet heri.

For dem, der modtager dens budskab, tror dens lære, og lyder dens befalinger, er den en kraft fra Gud til frelse.

”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord” (Rom. 10:17)

Prøver du stadig væk at klynge dig til en eller anden slags respektabel neutralitet som modvægt mod ordet? Erstatter du Bibelen med en eller anden menneskelig filosofi? Sætter du mands visdom i stedet for Guds visdom?

Hør Guds røst, hør, tro og byg dit liv på Hans budskab. Når vi står foran hele jordens dommer, vil vi ikke blive dømt efter menneskelig målestok for sandhed og moral. Vort liv vil balancere i vægtskålen i forhold til Guds ord.

Guds ord vender ikke tomt tilbage til Ham. Det er aldrig spildt eller virkningsløst. Det arbejder altid. Lad os høre Hans røst og ydmygt sige: ”Tal, Herre, din tjener hører”.

”Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.” (Joh. 3:18)

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *