• omvendelse

    Hvad er evangeliet?

    Der findes ikke noget budskab, som er større end det vi kalder for Evangeliet. Men, på trods af dens betydning, så bliver den udsat for enorme forvrængninger eller forenklinger. Nogle tror, at de prædiker evangeliet til dig, når de siger ”Du kan finde mening med dit liv” eller “du kan...

  • “Broen” – en hjerteskærende film

    “Broen” er en passende titel til denne 21. århundredes lignelse om en kærlig far, hans unge søn, og den skæbnesvangre dag, hvor de forsøger at afværge en forestående jernbane katastrofe. Hundredvis af passagerer, om bord på et modkørende damptog, er helt uvidende om den fare, der ligger foran dem, imens...

  • Velkommen til Didasko.dk

    Hvad betyder “didasko”? Vi læser i Efeserbrevet 4:11 ”Og han [Jesus Kristus] har givet os [kirken] nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere” … eller på græsk ”καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς...